Տնտեսագիտության եւ հաշվողական տեխնիկայի բաժին

Մենեջմենթ (Կառավարում)

Շուկայաբանություն

Առևտուր

Հաշվողական տեխնիկայի միջոցների և համակրգչային ցանցերի տեխնիկական սպասարկում

Մեխատրոնիկա

Թեթեւ արդյունաբերության եւ սոցիալ – բնագիտական առարկաների բաժին

Հագուստի մոդելավորում և նախագծում

Հագուստի պատրաստման տեխնոլոգիա

Պոլիգրաֆիական արտադրություն

Զբոսաշրջություն

Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ

Վերականգնվող էներգիայի էներգետիկ կայանների մոնտաժում, նորոգում և սպասարկում

Հանրակրթության բաժին

Հանրակրթության բաժինը ներառում է հանրակրթական առարկաներ