Ելնելով ՀՀ - ում հայտարարված արտակարգ դրությունից՝  տեղեկացնեւմ ենք, որ Լոռու տարածաշրջանային պետական քոլեջը 2020թ․ մարտի 23 ից անցնում է հեռավար ուսուցման