Մենեջմենթ (Կառավարում)

  Ուսման տևողությունը միջնակարգ  կրթության  հիմքով`   2  տարի, հիմնական    կրթության  հիմքով`   3  տարի

Շուկայաբանություն

  Ուսման տևողությունը միջնակարգ կրթության  հիմքով`  2  տարի, հիմնական     կրթության  հիմքով`  3  տարի

Առևտուր

  Ուսման տևողություն միջնակարգ   կրթության  հիմքով`  2  տարի, հիմնական     կրթության  հիմքով`  3  տարի

Հաշվողական տեխնիկայի միջոցների և համակրգչային ցանցերի տեխնիկական սպասարկում

  Ուսման տևողությունը միջնակարգ  կրթության   հիմքով`   3 տարի, հիմնական    կրթության   հիմքով`   4 տարի

Մեխատրոնիկա

  Ուսման տևողությունը միջնակարգ  կրթության   հիմքով`   3 տարի, հիմնական    կրթության   հիմքով`   4 տարի

Հագուստի մոդելավորում և նախագծում

  Ուսման տևողություն միջնակարգ  կրթության  հիմքով`   3  տարի, հիմնական    կրթության  հիմքով`   4  տարի 

Հագուստի պատրաստման տեխնոլոգիա

  Ուսման տևողությունը միջնակարգ  կրթության  հիմքով`   2  տարի  6  ամիս, հիմնական    կրթության  հիմքով`   3  տարի  6  ամիս

Պոլիգրաֆիական արտադրություն

Ուսման տևողությունը հիմնական (ընդհանուր) կրթության հիմքով 3 տարի 6ամիս

Զբոսաշրջություն

Ուսման տևողությունը միջնակարգ  կրթության   հիմքով`   2 տարի, հիմնական    կրթության   հիմքով`   3 տարի

Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ

Ուսման տևողությունը միջնակարգ  կրթության   հիմքով`   3 տարի, հիմնական    կրթության   հիմքով`   4 տարի

Հանրակրթության բաժինը ներառում է հանրակրթական առարկաներ

Վերականգնվող էներգիայի էներգետիկ կայանների մոնտաժում, նորոգում և սպասարկում

Ուսման տևողությունը`  կարճաժամկետ